Sarde salate (Sardi salati)

Sarde salate che dopo vengono inscatolate per essere vendute

Continua a leggere Sarde salate (Sardi salati)